Özgeçmiş

Eğitim

Bornova Anadolu Lisesi (İngilizce) 1979-1986
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tıp) 1986-1992
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tıpta Uzmanlık, Üroloji) 1993-1998
Department of Urology, Children’s Hospital Boston, Harvard Medical School, 2002-2003

Görev

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Pr. Hekim Çubuk II. No’lu Sağlık Ocağı, Ankara 1993
Araş.Gör. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD, Ankara 1993-1998
Uzman Dr. Hacettepe Üniversitesi, Üroloji AD, Çocuk Ürolojisi Ünitesi 1998
Öğretim Gör. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD, Aydın 1998-2000
Tabip Er Ağrı Askeri Hastanesi (1 ay süreli, bedelli) 2000
Yard.Doç. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD, Aydın 2000-2004
Pediatric Urology Felllow Department of Urology, Children’s Hospital Boston, Harvard Medical School, MA, USA 2002-2003
Doçent Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fak. Üroloji AD, Aydın 2004-2005
Doçent Kent Hastanesi 2005-2020
Prof Kent Hastanesi 2020
 

Profesyonel Yeterlilik (Board) Sertifikaları

 • Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu
 • Fellow of the European Academy of Paediatric Urology
 • Fellow of the European Board of Urology

Ödüller

1- TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Programı ödülü, 2000.

2- XVIth Congress of the European Associatin of Urology , “Advances in the diagnosis of bladder cancer” oturumu en iyi poster ödülü, Cenevre, Nisan7-10, 2001.

Poster Adı: The false positive results in NMP22 test due to hematuria

3- 6. Uluslar arası Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji Kursu; en iyi video sunum ikinciliği, Antalya, Mart 27-30, 2002.

Video Sunum: Laparoskopik heminefroüreterektomi: Vajinal ektopik üreter beraberliğindeki çift toplayıcı sistem nedeniyle

4- Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, Genç Araştırmacı Proje Ödülü, 2002.

Proje Adı: Deneysel pyelonefrit modelinde Angiotensin II Tip 1 reseptör blokajının renal hasarlanma üzerine etkisinin araştırılması

5- TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Programı ödülü, 2002.

6- ADÜ Bilimsel Etkinlikleri Özendirme Yönergesi ödülü, 2002.

7- NATO Science Fellowship Programme by the Turkish Scientific and Technical Research Council (TUBITAK), 2002.

Proje Adı: Fetüs ve Yenidoğandaki Kompansatrif Renal Hipertrofide Renin-Angiotensin Sistemimi Rol Oynamaktadır?,

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 • Türk Üroloji Derneği
 • European Association of Urology (EAU)
 • European Board of Urology (EBU)
 • Çocuk Ürolojisi Derneği
 • European Society of Paediatric Urology (ESPU)
 • European Academy of Paediatric Urology (EAPU)
 • Ege Üroloji Derneği

Özel İlgi Ve Deneyim Alanları

 • Endoüroloji
 • Laparoskopik / Retroperitonoskopik Ürolojik Cerrahi
 • Pediatrik Üroloji

Projelerde Yaptığı Görevler

Deneysel pyelonefrit modelinde Angiotensin II Tip 1 reseptör blokajının renal hasarlanma üzerine etkisinin araştırılması.
Proje Yöneticisi, 2001.

Fetüs ve Yenidoğandaki Kompansatrif Renal Hipertrofide Renin-Angiotensin Sistemimi Rol Oynamaktadır?
TÜBİTAK Projesi, NATO-B2, Proje Yöneticisi, 2002.
(Children’s Hospital Boston, Pediatric Urology Research laboratories’de gerçekleştirilmiştir)

Koyun fetüsü böbreğindeki obstrüktif nefropatide artmış Hepatosit Growth Faktör Ekspresyonu.
Proje Yöneticisi, 2003.

Kompansatris renal hipertrofide hepatosit growth factor gen expresyon değişiklikleri.
Proje Yöneticisi, 2003.

Laparoskopik Üroloji Üzerine Eğitim

 • Delege, European School of Urology Course “Advanced Laparoscopy” Geneva, April 2001.
 • Delege, 6. Mediterranean Video-Endoscopic Urology Course, Antalya, Turkey, April 2002.
 • Gözlemci, Robotic Surgery, Children’s Hospital Boston, Ma, USA, 2002-2003.
 • Delege, Laparoscopic Urologic Surgery Seminar, Burlington, Massachusetts, March 2003.
 • Delege, 7. International Mediterranean Video-Endoscopic Urology Course, Antalya,, April 2004.
 • Delege, European School of Urology “Advanced Course on laparoscopy-Upper Tract”,March 2005.
 • Delege, 1. Ege Laparoskopik Üroloji Günleri, İzmir, Nisan 2005

Eserler Listesi

Uluslar Arası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Oge O., Ozen, H., Oner, S., Akova, M. ve Bilen, C. “Occupational risk of hepatitis B and C infections in urologists,” Urol. Int., 61, 206-209 (1998).

2. Tekgul, S., Oge O., Simsek, E., Yordam, N. ve Kendi, S. “ Urological manifestations of the Wolfram syndrome: observations in 14 patients”, J. Urol., 161, 616-617 (1999).

3. Bilen, C., Sahin, A., Ozen, H., Akı, F.T., Oge O. ve Kendi, S. “Nonoliguric renal failure after transurethral resection of prostate,” J. Endourol., 13, 751-754 (1999).

4. Oge O., Erdem, E., Atsü, N., Sahin, A. ve Ozen, H. “Proposal for changes in cystoscopic follow-up of patients with superficial bladder cancer,” Eur. Urol., 37, 271-274 (2000).

5. Oge, A., Alkıs, N., Oge O. ve Kartum, A. “Comparison of granisetron, ondansetron and tropisetron for control of vomiting and nausea induced by cis-platin,” J. Chemother., 12, 105-108 (2000).

6. Tekgul, S., Oge O., Erkan, I. ve Bakkaloglu, M. “Ureterocystoplasty: an alternative reconstructive procedure to enterocystoplasty in suitable cases,” J. Pediatr. Surg., 35, 577-579 (2000).

7. Oge O., Tekgul, S., Ergen, A. ve Kendi, S. “Urothelium preserving augmentation cystoplasty covered with peritoneal flap,” BJU Int., 85, 802-805, (2000).

8. Oge O., Daphan, C., Ozen, H. ve Ayhan, A. “Intestinal testis tumor metastasis as a cause of intussusception: A case report,” Int. Urol. Nephrol., 32, 93-94 (2000).

9. Oge O., Atsu, N., Sahin, A. ve Ozen, H. “Comparison of BTA stat and NMP22 tests in the detection of bladder cancer,” Scand. J. Urol. Nephrol., 34, 349-351 (2000).

10. Oge O., Koçak, I. ve Gemalmaz, H. “Enuresis: point prevalence and associated factors among Turkish children,” Turk. J. Pediatr., 43, 38-43 (2001).

11. Oge O.. “Protracted urinary retention necessitating urethrolysis following tension-free vaginal tape surgery (letter to the editor),” J. Urol., 166, 1009-1010 (2001).

12. Oge O., Sahin, A., Atsu, N. ve Kendi, S. “Trans-uretero-ureterostomy with a blind-ending ureteral duplication,” Int. Urol. Nephrol., 32, 343-344 (2001).

13. Oge O., Atsu, N., Kendi, S. ve Ozen H. “Evaluation of nuclear matrix protein 22 (NMP22) as a tumor marker in the detection of bladder cancer,” Int. Urol. Nephrol., 32, 367-370 (2001).

14. Oge O., Ozeren, B. ve Sonmez, F. “Nephron sparing surgery in a duplex system associated with a vaginal ectopic ureter” Pediatr. Nephrol., 16, 1135-1136 (2001).

15. Atsu, N., Ekici, S., Oge O., Ergen, H., Hascelik, G. ve Ozen, H. “False-positive results of the NMP22 test due to hematuria,” J. Urol., 167:555-8, (2002).

16. Oge O., Kozacı, D. ve Gemalmaz, H. “The BTA stat test is nonspecific for hematuria: an experimental hematuria model,” J. Urol., 167, 1318-1319 (2002).

17. Oge O., Ozeren, B. ve Gemalmaz, H. “Acute urinary retention in a child caused by a congenital bladder diverticulum,” J. Pediatr. Surg., 37, 926-927 (2002).

18. I. Meteoglu, F. Kacar, N. Culhaci, F. Taksin, Oge O. “Adrenal Myelolipoma: A case report” Internet Journal of Urology, 2:1, (2004).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1. Oge, O., S. Tekgul, E. Simsek, A. Ergen ve D. Remzi, “Urological manifestations of DIDMOAD syndrome,” XIIth Congress of the European Association of Urology, Paris, 1996.

2. Oge, O., S. Tekgul, E. Simsek, A. Ergen ve D. Remzi, “Urological manifestations of DIDMOAD syndrome,” 8th annual meeting of European Society of Pediatric Urology, Rome, 1997.

3. Oge, O., H. Ozen, S. Oner ve M. Akova, “Prevalance of hepatitis B and C in urologic surgery patients and urologists,” 24th Congress of SIU, Montreal, 1997.

4. S. Tekgul, C. Aygun, Oge, O., F. Cakmak ve C. Kocal, “One stage total correction of extrophy and epispadias in males,” Extrophy-Epispadias Complex Workshop-II, İstanbul, 1998.

5. Oge, O., S. Tekgul, A. Sahin, N. Atsu ve S. Kendi, “Extracorporeal shock wave lithotripsy in children: report of the largest series,” 17th World Congress on Endourology and SWL, Rhodes-Greece, 1999.

6. Oge, O., S. Tekgul, C. Aygun, A. Ergen ve S. Kendi, “Ureterocystoplasty: an alternative reconstructive procedure to enterocystoplasty in suitable cases,” XIVth Congress of the European Association of Urology, Stockholm, 1999.

7. Oge, O., S. Tekgul, A. Sahin, N. Atsu, I. Erkan ve S. Kendi, “Extracorporeal shock wave lithotripsy in children: report of a series with 126 patients,” 94th Annual Meeting of American Urological Association, Texas, 1999.

8. Oge, O., E. Erdem, N. Atsu, A. Sahin, A. Tekin ve H. Ozen, “Proposal for changes in the first year cystoscopic follow-up of patients with superficial bladder cancer,” 94th Annual Meeting of American Urological Association, Texas, 1999.

9. Oge, O., S. Tekgul, A. Sahin, N. Atsu, I. Erkan ve S. Kendi, “Extracorporeal shock wave lithotripsy in children: report of a series with 126 patients,” 10th Annual Meeting of European Society of Pediatric urology, Istanbul, 1999.

10. H. Gemalmaz, O. Bolukbası ve Oge, O., “Venlafaxin may be effective in decreased libido,” 10th Meeting of the European Neurological Society, Israel, 2000.

11. C. Akbal, S. Tekgul, Oge, O., A. Ergen ve S. Kendi, “What is the outcome of vesicoureteral reflux after augmentation cystoplasty?” XVIth Congress of the European Associatin of Urology, Geneva, 2001.

12. N. Atsu, Oge, O., S. Sozen, S. Eskicorapcı, A. Ergen ve H. Ozen, “ The false positive results in NMP22 test due to hematuria,” XVIth Congress of the European Associatin of Urology, Geneva, 2001.

13. Oge, O, Adam R., Khoury J., Peters C.A. “Obstructive Nephropathy Increases the Expression of Hepatocyte Growth Factor in Fetal Sheep Kidney.” XXth Congress of the European Association of Urology, Istanbul, 16-19 March 2005.

14. Oge, O, Adam R., Khoury J., Peters C.A. “Increased Expression of Hepatocyte Growth Factor in Fetal Sheep Kidney with Obstructive Nephropathy.” ESPU & AAP- Section on Urology Second Joint Meeting, Uppsala, Sweden, 15-18 June, 2005.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Akı, T., Özen, H., Tekin, İ., Ö. Öge, Şahin, A. ve Kendi, S., “Böbrekte yer işgal eden lezyonların tedavisinde nefron koruyucu cerrahinin yeri”, Üroloji Bülteni, 8, 28-32 (1997).

2. Ergen, A., Ö. Öge, Shaker, H. S., Atsü, N. ve Bilen, C., “ Sakral sinir nöromodülasyonu: Türkiye’de ilk deneyim”, Üroloji Bülteni, 9, 226-229 (1998).

3. Gemalmaz, H., Ö. Öge, Dündar, M., Özeren, B. ve Eyigör, M., “Transüretral prostat rezeksiyonu öncesinde tek doz seftriakson profilaksisi”, SDÜ Tıp fakültesi Dergisi, 6, 33-35 (1999).

4. Gemalmaz, H., Ö. Öge, Koçak, İ., Dündar, M. ve Erol, H., “BTA stat testi mesane kanseri şüphesi ile uygulanan sistoskopinin anestezi tipini belirlemede kullanılabilir mi?” C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 22, 37-40 (2000).

5. Ö. Öge, Gemalmaz, H., Koçak, İ., Özeren, B., Eyigör, M. ve Erol, H., “Transrektal prostat biyopsisi uygulanan hastalarda norfloksasin ile profilaksi etkinliği”, Adnan Menderes üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1, 5-7 (2000).

6. Gemalmaz, H., Ö. Öge, Özeren, B., Beder, N. ve Aydos, K., “Sperm morfolojik değişikliklerinin hormonal profil ile ilişkisi,” Türk Üroloji Dergisi, 26, 298-304 (2000).

7. Gemalmaz, H., Ö. Öge ve Gürel, M., “Retroperitonoskopik renal kist eksizyonu,” Ege Tıp Dergisi, 39, 131-133 (2000).

8. Ö. Öge ve Tekgül, S., “Üreterosistoplasti,” Üroloji Bülteni, 11, 195-199 (2000).

9. Ö. Öge ve Gemalmaz, H., “Retroperitonoskopik adrenalektomi; Üroloji Kliniğine ait bir deneyim” Türk Üroloji Dergisi, 27, 505-507 (2001).

10. Ö. Öge, Atsü, N., Gemalmaz, H. ve Özen, H., “Mesane kanserinin ilk tanısında BTA stat testinin yerinin irdelenmesi,” Türk Üroloji Dergisi, 28, 33-37 (2002).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1. C. Bilen, A. Şahin, S.Tekgül, Öge, Ö., H. Özen ve D. Remzi, “Prostatektomi öncesi üst üriner sistemin değerlendirilmesi mutlaka gereklimi?” II. Ulusal Endoüroloji ve SWL Kongresi, Mersin, 1996.

2. Öge, Ö., S. Öner, H. Özen ve M. Akova, “Üroloji kliniği hasta ve doktorlarında hepatit enfeksiyonu prevalansı,” 14. Ulusal Üroloji Kongresi, Marmaris, 1996.

3. C. Bilen, H. Özen, C. Aygün, T. Akı, Öge, Ö. ve S. Kendi, “Yüksek riskli transizyonel hücreli mesane karsinomlu hastalarda tek başına BCG ve ardışık BCG/epirubisin tedavisinin karşılaştırılması,” 14. Ulusal Üroloji Kongresi, Marmaris, 1996.

4. Öge, Ö., H. Özen, T. Akı, M. Hasçiçek, C. Bilen ve S. Kendi, “Böbrekte yer işgal eden lezyonların tedavisinde nefron koruyucu cerrahinin yeri,” XII. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 1997.

5. S. Tekgül, Öge, Ö. ve İ. Erkan, “Autoaugmentation cystoplasty in children,” 4. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, İstanbul, 1997.

6. S. Tekgül, Öge, Ö., A. Tekin, A. Ergen ve S. Kendi, “Ileocystoplasty in children,” 4. Ulusal Çocuk ürolojisi Kongresi, İstanbul, 1997.

7. C. Bilen, A. Tekin, H. Özen, İ. Tekin, Öge, Ö. ve D. Remzi, “Beyin metastazı olan nonseminamatöz testis tümörlü hastalarda klinik yaklaşım,” XII. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 1997.

8. Öge, Ö., S. Tekgül, A. Şahin, N. Atsü ve S. Kendi, “Pediatrik yaş grubu taş hastalığında ESWL tedavisi,” 3. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Edirne, 1998.

9. A. Ergen, Öge, Ö., N. Atsü ve C. Bilen, “Kalıcı sakral implant ile nöromodülasyon: Türkiyede ilk deneyim,” 3. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Edirne, 1998.

10. Öge, Ö., S. Tekgül, C. Aygün, A. Ergen ve S. Kendi, “Üreterosistoplasti: uygun vakalarda enterosistoplastiye alternatif rekonstrüktif yöntem,” 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 1998.

11. Öge, Ö., H. Özen, E. Erdem, C. Bilen ve A. Tekin, “Yüzeyel mesane tümörlerinin takibinin gözden geçirilmesi,” 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 1998.

12. A. Ergen, Öge, Ö., N. Atsü ve C. Bilen, “İyi seçilmiş işeme disfonksiyon hastalarında kalıcı sakral implant ile nöromodülasyon,” 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 1998.

13. Öge, Ö., H. Özen, N. Atsü, C. Bilen ve S. Kendi, “İdrardaki nükleer matriks protein 22 (NMP22) transizyonel hücreli mesane kanseri için etkili bir tümör belirleyicimidir?” 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 1998.

14. A. Tekin, H. Özen, T. Akı, Öge, Ö., S. Öner ve S. Kendi, “Radikal sistektomi sonrası adjuvan kemoterapi: sağkalıma sorgulanabilir olumlu katkı,” 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 1998.

15. C. Bilen, H. Özen, A. Üren, Öge, Ö., M. Bakkaloğlu ve S. Kendi, “Yüzeyel mesane tümörlerinde P21 ve P27,” 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 1998.

16. A. Tekin, H. Özen, A. Ergen, K. Bal, Öge, Ö. ve S. Kendi, “Radikal sistektomi yapılan hastalarda prognoza etkili patolojik faktörler,” 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 1998.

17. N. Atsü, Öge, Ö., E. Erdem, S. Ekici, Ç. Taşar ve H. Özen, “Mesane tümörü tanısında BTA stat testinin yeri,” XIII. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 1999.

18. Öge, Ö., N. Atsü, C. Bilen, E. Erdem, S. Sözen ve H. Özen, “Mesane kanseri tanısında BTA stat ve NMP22 testlarinin karşılaştırılması,” XIII. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 1999.

19. Öge, Ö., İ. Koçak, H. Gemalmaz ve H. Erol, “Transüretral prostat biyopsisi öncesi norfloksasin ile tedavi etkinliğinin araştırılması,” 14. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Cilt 13, 105, Antalya, 1999.

20. A. Öge, N. Alkış, Öge, Ö. ve A. Kartum, “Cis-platine bağlı bulantı ve kusmanın kontrolünde granisetron, ondansetron ve tropisetronun karşılaşrırılması,” 14. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Cilt 13, 185, Antalya, 1999.

21. Öge, Ö., İ. Koçak ve H. Gemalmaz, “İlimizde Enüresis Nokturna prevalansı,” 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Gaziantep, 1999.

22. S. Tekgül, Öge, Ö., M. Hasçiçek, S. Öner, A. Ergen ve S. Kendi, “Mesane augmentasyonunda hangi hasta için hangisi? İleosistoplasti yada autoaugmentasyon” 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Gaziantep, 1999.

23. S. Tekgül, Öge, Ö., A. Ergen, İ. Erkan ve M. Bakkaloğlu, “ Üreterosistoplasti: uygun olgularda enterosistoplastiye alternatif rekonstrüktif yöntem,” 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Gaziantep, 1999.

24. Öge, Ö., H. Gemalmaz ve M. Gürel, “ Retroperitonoskopik renal kist eksizyonu,” 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 2000.

25. H. Gemalmaz, Öge, Ö. ve M. Gürel, “Retroperitonoskopik nefrektomi,” 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 2000.

26. H. Gemalmaz, Öge, Ö., B. Özeren, N. Beder ve K. Aydos, “ Metabolik değişikliklerin sperm morfolojisi üzerine etkisi,” 16. Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, 2000.

27. H. Gemalmaz, Öge, Ö. ve M. Gürel, “Retroperitonoskopik renal kist eksizyonu,”

16. Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, 2000.

28. Öge, Ö., H. Gemalmaz ve M. Gürel, “Retroperitonoskopik nefrektomi,” 16. Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, 2000.

29. H. Gemalmaz, O. Bölükbaşı ve Öge Ö., “Venlafaksin azalmış libido üzerine etkili olabilir,” 16. Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, 2000.

30. N. Atsü, Öge, Ö., S. Sözen, E. Erdem, A. Ergen ve H. Özen, “ NMP22 testinde hematüriye bağlı yalancı pozitiflikler,” 16. Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, 2000.

31. C. Akbal, S. Tekgül, Öge, Ö., A. Ergen ve S. Kendi, “ Reflüsü olan mesanelerde ogmentasyon cerrahisi sonrası vezikoüreteral reflünün durumu,” 16. Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, 2000.

32. Öge, Ö., D. Kozacı ve H. Gemalmaz, “ Hematüride BTA stat testinin güvenilirliğinin irdelenmesi,” XIV. Ulusal Kanser Kongresi, İstanbul, 2001.

33. F. Sönmez, Öge, Ö., B. Akçanal, M. Türkmen, G. İnan, “ Çift toplayıcılı sistem ile birlikte vajinal ektopik üreter,” XXXVII. Türk Pediatri Kongresi, İzmir, 2001.

34. F. Sönmez, Ç. Acar, Öge, Ö., S. Özkan, M. Türkmen ve G. İnan, “ Erken dönemde kronik böbrek yetmezliği gelişen bir DIDMOAD olgusu,” XXXVII. Türk Pediatri Kongresi, İzmir, 2001.

35. N. Beder, B. Özeren, Öge, Ö. ve H. Gemalmaz, “ Transüretral prostat rezeksiyonunda tek doz seftriakson profilaksisinin yeri,” 16. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Cilt 15, 99, Antalya, 2001.

36. Öge, Ö., B. Özeren, N. Beder, D. Kozacı ve H. Gemalmaz, “ Hematüride BTA stat

testi ne derece güvenlidir?: Deneysel bir hematüri modeli,“ I. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, Ankara, 2002.

37. Öge, Ö., H. Gemalmaz, B. Özeren ve F. Sönmez, “ Laparoskopik heminefroüreterektomi: Vajinal ektopik üreter beraberliğindeki çift toplayıcı sistem nedeniyle,” 6. Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji Kursu, Antalya, 2002

38. Acar O.C., Sonmez F., Oge O, “ Posterior Üretral Valve Bağlı Gelişen Kronik Böbrek Yetmezliği Olgusu” 39. Türk Pediatri Kongresi, 2003.

39. Öge, Ö., Özeren, B., Sönmez, F., “Laparoskopik ekstravezikal üreteral reimplantasyon ve eş zamanlı laparoskopik nefrektomi,” 7. Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji Kursu, Antalya, 2004.

40. Öge Ö., Pediatrik üriner enfeksiyonların epidemiyolojisi. 3. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu, İzmir, Mayıs 2005.

Katıldığı Kongre Kurs ve Sempozyumlar

1. Recent Advances in Urology, Ankara, June 8-9, 1994.

2. III. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Ankara, Mayıs 1-2, 1995.

3. 2. Üroonkoloji Kursu, Ankara, Eyül 21-22, 1995.

4. Birleşik Bilimsel Sempozyum II, Ankara, Ekim, 1996.

5. 3. Üroonkoloji Kursu, Ankara, Ekim 2-4, 1997.

6. XX. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, İzmir, Eylül, 1997.

7. IV. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, İstanbul, Ekim 23-24, 1997.

8. Üroradyoloji Günleri, Ankara, Nisan 16-17, 1998.

9. 13. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Antalya, Haziran 1-5, 1998.

10. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Ekim 25-29, 1998.

11. Extrophy-Epispadias Complex Workshop-II, Istanbul, November 19-20, 1998.

12. XIII. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Haziran, 1999.

13. 14. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Antalya, 1999.

14. 4. Ankara and 1. ESU Blacksea Uro-oncology Course, Antalya, September, 1999.

15. V. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Gaziantep, Ekim 13-15, 1999.

16. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, Haziran 1-2, 2000.

17. Eğiticilerin Eğitimi Kursu, Aydın, Kasım 17-19, 2000.

18. XVIth EAU Congress, Geneva, April 7-10, 2001.

19. European School of Urology Course “Lower urinary tract dysfunction in children and urodynamics” Geneva, April 9, 2001.

20. European School of Urology Course “Advanced Laparoscopy” Geneva, April 9,2001.

21. 6. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Samsun, Eylül 19-21, 2001.

22. 6. Akdeniz Video-endoskopik Üroloji Kursu, Antalya, Mart 27-30, 2002.

23. Mesane Tümörleri Sempozyumu, Aydın, Ocak 19, 2002.

24. “Üretra Cerrahisinde Paradoksal Konular” Mezuniyet Sonrası Kursu, Isparta, Mayıs 2002

25. ESPU 2002 Annual Course: “Antenatally-diagnosed Hydronephrosis: Pre & Postnatal Assessment & Clinical Approach” Bodrum, 9-11 May 2002.

26. “Laparoscopic Urologic Surgery Seminar” Burlington, Massachusetts, March 21-22 2003

27. European Society for Paediatric Urology, ESPU 2002 Annual Course “ Antenatally-diagnosed Hydronephrosis: Pre & Postnatal Assessment & Clinical Approach” Bodrum, 9-11 May, 2002.

28. Laparoscopic Urologic Surgery Seminar, Burlington, Massachusetts, March 21-22, 2003.

29. Çocuklarda İdrar Kaçırma / Enüresis ve İnkontinans Sempozyumu, İzmir, 19 Aralık 2003.

30. 7. Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji Kursu, Antalya, Nisan 22-24, 2004.

31. II. Ege Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Semp., İzmir, Mart 11-12, 2004.

32. İnkontinans Kursu, Ankara, Mayıs 19-20, 2004,

33. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Ekim 2-7, 2004.

34. Böbrek-Testis Tümörleri Bilimsel Toplantısı, 4 Aralık 2004, Denizli.

35. Kontinans Derneği İdrar Kaçırma Toplantısı, 5 Mart 2005, Denizli.

36. European School of Urology “Advanced Course on laparoscopy-Upper Tract” March 2005.

37. XXth EAU Congress, Istanbul, 16-19 March 2005.

38. 1. Ege Laparoskopik Üroloji Günleri, İzmir, 14-16 Nisan 2005.

39. 3. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu, İzmir, 5-8 Mayıs 2005.

Kişisel Referans İçin

- Prof. Dr. Haluk Ozen
Başkan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji A.D. 06100, Ankara
+90 312 3051970

- Prof. Dr. Serdar Tekgul
Pediatrik Üroloji, Üroloji A.D.
Hacettepe Üniversitesi, 06100, Ankara
+90 312 3051969

- Craig A. Peters M.D.
Professor of Urology
Department of Urology, Children’s Medical Center
1935 Medical District Drive, Dallas, Texas 75235
(214)740-6177

- Michael R. Freeman, Ph.D.
David E. Retik Director of Basic Urologic Research,
Children’s Hospital Boston
Associate Professor of Surgery, Harvard Medical School,
John F. Enders Research Laboratories,
Suite 1161, 300 Longwood Avenue,
Boston, MA 02115.
(617) 355-6054