Cerrahi İlgi Alanları

Böbrek Taşları ve Ameliyatları

Gelişen teknolojiyi kullanan modern tıp her geçen gün hastalara daha güvenilir, daha konforlu, daha hızlı ve en önemlisi daha az acı veren tanı ve tedavi imkanları sağlamaktadır.

Prostat ve Ameliyatları

Toplum sağlığına ve koruyucu hekimliğe önem verilen ülkelerde halkın engellenebilir veya tedavi edilebilir hastalıklara karşı bilinçli hale getirilmesi amaçlanır.

Varikosel ve Mikrocerrahi Varikoselektomi

Testislerden çıkan kirli kanı taşıyan toplardamarların varisleşip, iyi görev yapamamasıdır. Bu toplardamarlar içinde biriken kirli kan nedeniyle damarlar şişer, buruşuk bir hal alır.

Böbrek ve Mesane Kanserleri

Böbrek kanserlerinin tanısı: Ultrasonografi ilk planda en önemli tanı yöntemidir. Ultrasonografide şüphe edilen kitle bilgisayarlı tomografi ya da MR (manyetik rezonans) görüntüleme ile kesinleştirilir. Mesane (idrar kesesi) kanseri en sık…

Özgeçmiş

Özgeçmiş Prof. Dr. Ömer ÖGE