Böbrek Taşları ve Ameliyatları

Gelişen teknolojiyi kullanan modern tıp her geçen gün hastalara daha güvenilir, daha konforlu, daha hızlı ve en önemlisi daha az acı veren tanı ve tedavi imkanları sağlamaktadır. Bütün cerrahi branşlarda hastaya daha az zarar veren ameliyat tekniklerine (neştersiz veya kapalı ameliyat) bir yöneliş mevcuttur. Bu tip bir cerrahi ile daha az ağrı hissetmek, hastanede daha az kalmak, eve ve işe çok daha kısa sürede dönmek mümkün olacak ve de kozmetik sonuç kusursuz olacaktır. Günümüz insanının hastalık durumundaki en önemli kaygılarından biri de kendisine en az zarar veren cerrahi yöntemi seçebilmektir.

Üroloji biliminin bir alt dalı olan endoüroloji organ ve dokulara hemen hiç zarar vermeden böbrekler ve idrar yollarına ait birçok hastalığın tanısını koymaya ve bu hastalıkların cerrahi tedavisne imkan sağlar. Bu hastalıkların başında da böbrek ve idrar yollarının taşları gelir.

Endoskoplar yardımı ile idrar kanalları boyunca ilerleyerek herhangi bir seviyedeki taşlara ulaştıktan sonra dokulara hemen hiç zarar vermeden taşların ortadan kaldırıldığı cerrahiye endoskopik taş cerrahisi adı verilir. Doğal idrar yollarının kullanılması mümkün olmadığında ya da üriner sistemin dış tabakalarından girişim yapılmasının gerekli olduğu durumlarda endoskop veya laparoskop açılan birkaç mm boyutundaki küçük delik veya deliklerdenböbrek veya batın içerisine sokularak taşın tedavi sisağlanmaktadır. Bu tip yöntemler ise perkütan cerrahi ve laparoskopi yöntemleridir.

Türkiye’deki en donanımlı endoüroloji ünitelerinden birisine sahip olan Kent Hastanesi Üroloji Bölümününde böbrek, idrar yolu ve mesane taşlarının tamamı bu tip kapalı yöntemler ile tedavi edilmektedir.

 

Fleksibl Üreterorenoskopi (RİRC, Retrograd İntraRenal Cerrahi):

“Flexible” eğilip, bükülebilme özelliği anlamına gelir, bu özellik sayesinde flexible üreterorenoskop böbrek içerisinde en uç köşelere kadar ulaşmamıza olanak sağlamakta ve buradaki taşları içerisinden geçen lazer ile kırmamız mümkün olmaktadır.

 

 

Taş tedavisinde oldukça yüksek deneyimimiz sayesinde flexible üreterorenoskopi yöntemi ile 3 cm boyuta kadar böbrek taşlarını tedavi edebilmekteyiz.

Bu yöntemin avantajları:

  • Vücut bütünlüğüne zarar vermeyen, en kozmetik cerrahi yöntem
  • Günübirlik cerrahi
  • Kısa sürede normal yaşantı ve işe dönüş
  • Minimal komplikasyon oranı
  • Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda uygun
  • Kanama bozukluğu olan ve kan sulandırıcı kullanan hastalarda güvenli yöntem.
 

 

Perkütan Nefrolitotripsi (PNL)

Perkütan Böbrek Cerrahisi: 1 cm’lik bir kesiden böbreğe yerleştirilen bir tüp içerisinden Nefroskop adı verilen endoskoplar ile doğrudan böbreğin içine girilerek böbrek taşlarının, böbrek kanalı darlıklarının ve böbrek içini döşeyen tabakanın kanserlerinin tedavisinde kullanılır. Nefroskop içerisinden taşa ulaştırılan lazer, hava basınçlı ya da ultrasonik taş kırma cihazları ile taşlar parçalanıp özel endoforsepsler yardımı ile dışarıya alınır. Açık cerrahi ile böbreğe ve taşlara ulaşmak için hem karın duvarında hem de böbrekte çok büyük kesiler yapılması gerekirken bu yöntem ile 1 cm çapında bir delikten bütün ameliyat gerçekleştirilmektedir. Ameliyat yarası açık cerrahiye göre çok küçük olduğundan ameliyat sonrası ağrı açık cerrahiyle kıyaslanmayacak derecededir ve hastalar genelde 24 saat içerisinde taburcu olmaktadırlar.

 

Ameliyat sabahı.

1. haftada ameliyat yeri.

Bu yöntem ayrıca böbrek kanalı darlıklarının tedavisinde de kullanılmaktadır. Yine 1 cm’lik kesiden böbrek içerisine girilerek dar kanal özel bıçaklar ile ya da lazer kullanılarak açılır. İşlem dakikalar içerisinde tamamlanır ve hastalar genelde 24 saat içerisinde taburcu olurlar.